Gdy pierwszy raz trzymasz przed sobą projekt budowlany, czytanie oznaczeń graficznych może sprawiać trudności. Blog budowlany duomo w nowym cyklu: Zaklinacze projektów „oswaja” pozornie trudne zagadnienia, a skomplikowane czyni zrozumiałymi. W dzisiejszym wpisie zapoznamy się z oznaczeniami graficznymi schodów na rysunku budowlanym.

Schody na rysunku budowlanym

Na rysunkach z przekrojem pionowym oraz poziomym zawarte są informacje o: ilości stopni w biegu, wysokości użytkowej stopnia (podniesienie stopnia) oraz szerokości użytkowej stopnia (posunięcie stopnia) – przykładowo: 8×19×22 [cm].

Schody na rzutach kondygnacji

Schody na rzutach kondygnacji

Przekroje poziome przez klatkę schodową różnią się wyglądem na występujących kondygnacjach. Aby to zrozumieć, spójrzmy na rysunek powyżej, na którym zaznaczyłem przekroje poziome klatki schodowej przeźroczystymi barwnymi płaszczyznami tnącymi. Przyjmuje się, że przekroju poziomego dokonuje się na wysokości 1/3 kondygnacji albo na wysokości 1 metra nad podłogą.

Schody na rzutach kondygnacji

Rzut piwnicy przedstawia przekrój poziomy czerwoną płaszczyzną tnącą z widokiem „w dół”. Na rzucie piwnicy widoczny jest, zatem tylko fragment biegu schodów znajdujący się poniżej czerwonej płaszczyzny tnącej. Fragment biegu schodów powyżej tej płaszczyzny został odrzucony. Informację o obecności kontynuacji biegu schodów powyżej powierzchni przekroju stanowi dla nas ukośny odcinek.
Przekroje płaszczyznami tnącymi zaznaczyłem na rysunku kolorami, odpowiednio: przekrój parteru – żółtym, przekrój piętra – fioletowym, przekrój poddasza – zielonym.
Zielona płaszczyzna dokonuje przekroju na ostatniej – najwyżej położonej kondygnacji, „nie tnie” jednak schodów, – dlatego na rzucie poddasza widoczne są w całości dwa biegi schodów oraz spocznik.
Oznaczenie graficzne linii osi biegu przedstawia się: na początku biegu kółkiem, a na końcu strzałką.

Schody w przekroju pionowym

Czytanie oznaczeń graficznych schodów w przekroju pionowym nie sprawia większych trudności. Na podłodze (posadzce) wszystkich kondygnacji oraz spocznika schodów za pomocą kot wysokościowych oznacza się położenie wysokościowe powierzchni, przy czym kota wskazująca posadzkę parteru ma zawsze wartość ±0,00. Przekrój pionowy domu jednorodzinnego z klatką schodową zobacz tutaj.


Zaczynają się schody?

Zapoznając się z rysunkami schematycznymi (koncepcjami), pamiętaj, że często nie zawierają one normowych oznaczeń graficznych rysunku budowlanego, występujących w projekcie. Więcej na ten temat, czytaj we wpisie: Jak czytać rysunek budowlany?

W przypadku projektowania popularnie występujących schodów dwubiegowych powrotnych, należy pamiętać, o zachowaniu odpowiedniej wartości skrajni pod spocznikiem, czyli wysokości umożliwiającej swobodną komunikację.

Podstawa prawna: PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych