Rozważny inwestor zanim podejmie się budowy domu, dokonuje rozeznania, czy go na to stać. W budownictwie służy temu kosztorysowanie, wykonywanie wycen i przedmiarów. Określenie powierzchni dachu, chociaż szacunkowe, może wpłynąć na wybór pokrycia. Dziś, więcej na temat obliczenia powierzchni dachu.

Szacowanie powierzchni dachu

Jeszcze przed zakupem projektu mając niepełne dane dotyczące długości i szerokości połaci, możemy wykonać obliczenia, które przybliżą nam powierzchnię zakupu materiałów izolacyjnych dachu oraz jego pokrycia. Niepełne dane wynikają z tego, że nie wszystkie pracownie podają wymiary np. długości kalenicy czy okapów. Wartości bardziej szczegółowe możemy odczytać z projektu architektoniczno – budowlanego. Jeśli nie dysponujemy takimi informacjami możemy dokonać szacunkowego przedmiaru. Oto przykład:

Obliczenia

Prostych obliczeń powierzchni połaci dachowej dokonam na przykładzie projektu Domu nad Strumykiem, ze względu na możliwość weryfikacji mojego wyniku z dostępnym dla tego projektu zestawieniem materiałów. Z Opisu produktu lub z Informacji dodatkowych odczytuję kąt nachylenia dachu: 42°. Zwymiarowane rzuty stanowią informację o długości i szerokości budynku: obrys ścian zewnętrznych to 860 na 720cm, jednak wartość tę powiększamy o długość wystających okapów: 80cm (informuje nas o tym rzut poddasza).
Długość dachu to 860 + 80 + 80 = 1020cm (długość obrysu budynku powiększona o okapy).

Geometria dachu
Szerokość jednej połaci to w rzucie poziomym ½×720 + 80 = 440cm (na rysunku niebieski odcinek), jednakże do celów kosztorysowych potrzebujemy rzeczywistej długości połaci, przyległej do krokwi (zielony odcinek na rysunku).

cosinus
Poszukiwana przeze mnie długość stanowi cosinus kąta nachylenia połaci i wynosi około 592cm.
Powierzchnia pojedynczej połaci dachu dwuspadowego (ma ona kształt prostokąta): 10,20 × 5,92 = 60,38 m2. Cały dach ma zatem powierzchnię w przybliżeniu równą 120 m, łatwo obliczyć, że do przekrycia domu dachówką ceramiczną Marsylką o zużyciu 12,5 sztuk na m2 zużyjemy około 1500 sztuk.

Powyższe obliczenia mają charakter szacunkowy i dotyczą najprostszego z dachów. Jeżeli dach jest wielospadowy a występujące w nim połacie dachowe mają kształt trapezów, ściętych trójkątów czy nieforemnych wieloboków obliczenie powierzchni jest trudniejsze. Dodatkową kwestią jest prawidłowe określenie ilości akcesoriów dachowych czy orynnowania.
Jeśli zakupiłeś już projekt domu, w wielu firmach zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych i składach budowlanych kompetentne osoby na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego obliczą powierzchnię dachu i wycenią koszt materiałów budowlanych użytych do jego wykonania. Istnieją także programy komputerowe, które liczą powierzchnię dachu.
Warto zaznaczyć, że zużycie ilości dachówek zależy od kąta nachylenia połaci dachowych.

Informacje dotyczące obliczania powierzchni dachu czterospadowego znajdziesz w osobnym wpisie :

Jak obliczyć powierzchnię dachu czterospadowego ? 

 

Zdrowie Na Budowie!

Mężczyzna spadł z dachu budowanego domu. Uniknął obrażeń, ponieważ trzymał deskę, którą użył jako spadochronu. Jest to jedna z tzw. miejskich legend (urban legends), czyli pozornie prawdopodobnych informacji. Niestety, takie sytuacje nie mają miejsca w rzeczywistości. Podstawowym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości są profesjonalne uprzęże tzw. szelki bezpieczeństwa. Podczas prac na wysokości należy zachować szczególne środki ostrożności – szelki bezpieczeństwa z linką mocowaną do uchwytu chronią zdrowie na budowie.