Ganek stanowi wygodną przestrzeń do zatrzymania się przed wejściem do domu. Oddziela prywatną strefę domu od półpublicznej (widocznej dla osób postronnych) strefy ogrodu. Estetyczny ganek jest wizytówką domu i zaproszeniem do odwiedzenia budynku. To miejsce, w którym wita się gości.

Projekt domu DM-6480

Projekt domu KROSNA DM-6480 z bogato dekorowanymi gankami

 

Ganek

Ganek to zewnętrzna przybudówka (drewniana lub murowana) przed wejściem do budynku, przekryta daszkiem wspartym na słupach, często z kilkoma stopniami. Ganek jest przeważnie otwarty z trzech stron lub zawiera lekkie osłony w postaci przeszkleń, ozdobnych krat lub elementów ażurowych. Najpopularniejsze są ganki parterowe, jednak występują także piętrowe, gdy balkon drugiej kondygnacji wsparty jest na słupach ganku.

W niektórych językach nie występuje rozróżnienie na „ganek” i „werandę”. Zasadnicza różnica polega na tym, że ganek znajduje się w elewacji frontowej przed głównym wejściem. Weranda natomiast stanowi strefę wypoczynku z dowolnej strony domu; jest to zadaszony podest z balustradami i słupami.

 

Funkcje ganku

Obecność ganku niesie przekaz informujący o lokalizacji głównego wejścia. Może wydawać się to absurdalne, ale wiele domów jednorodzinnych jest pozbawionych tego typu oznaczenia.

Dzięki zadaszeniu, nawet w przypadku deszczu, komfortowo otworzysz kluczem drzwi lub odbierzesz przesyłkę od kuriera. Daszek sprawia także, że śnieg nie gromadzi się bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi, a boczne osłonięcie ganku chroni przed podmuchami wiatru.

 

Ozdoba polskiej gościnności

Styl, w jakim wykonany został ganek zależy od architektonicznej tradycji regionu, z którego pochodzi. Tradycyjnie ganki budowano z drewna, dekorowano balustradą, rzeźbionymi wiatrownicami przypominającymi lambrekiny. Ganek to popularny element naszej rodzimej architektury, nieodzowna część dworu polskiego przekształcona z biegiem czasu w kolumnowy portyk. O popularności ganków świadczyć może duże zainteresowanie domami w stylu dworkowym – w wielu przypadkach, obecność tradycyjnego ganku to jedyne nawiązanie do dworu polskiego. Występowanie ganku jest charakterystyczną cechą domów w stylu świdermajer, budowanych w okolicach Otwocka (więcej na ten temat czytaj we wpisie: Dobre, bo polskie. Polskie projekty domów.).

Kubaturę ganku wlicza się do kubatury brutto budynku. Zgodnie z Rozporządzeniem szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku – co najmniej 30 cm.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

 

Projekty domów z gankiem

 Projekt domu 108 DL

Projekt domu 108 DL szkielet drewniany

Otwarty ganek sprawia wrażenie lekkiego i urzeka prostotą formy. Szczyty dachu szalowano deskami wertykalnie, natomiast daszek ganku – w jodełkę. Odpowiednie proporcje bryły nadają domowi estetyczny efekt wizualny. Tradycyjne elementy zostały poddane interpretacji w sposób, który pomimo zastosowaniu typowego detalu, sprawia wrażenie nowoczesności. Brak osobliwych, „udziwnionych” form i niezrozumiałych elementów a zarazem umiar i estetyka to wielkie atuty tego projektu. Dodatkową zaletą jest czytelny rzut budynku.

 

Projekt domu Beskid S-GL 663

 Projekt domu Beskid S-GL 663

Projekt nawiązuje do architektury regionalnej: tradycyjnym dachem półszczytowym (z półszczytem górnym) oraz lukarnami w elewacji ogrodowej. Niewątpliwie, ozdobą elewacji frontowej jest zamknięty ganek, pełniący funkcję przedsionka (wiatrołapu) z podmurówką i przeszkleniami. Dwuspadowy daszek ganku posiada ciekawą dekorację szczytu, której ażurowa forma odsłania szalowanie listwami drewnianymi. Bryłę domu okala licowany kamieniem cokół. Dopełnieniem kompozycji są drewniane okiennice – nieodłączny element tradycyjnej architektury wiejskiej.

Więcej projektów oznaczonych tagiem ‘ganek’ zobacz tutaj. Ta zróżnicowana kolekcja zawiera domy z tradycyjnym gankiem, a także inne rozwiązania strefy wejścia zaakcentowanego: wnęką, pojedynczym filarem lub daszkiem.