Rysunek budowlany (inaczej rysunek projektowy) jest to część składowa projektu w formie rysunku danego obiektu budowlanego lub jego części. Rysunki budowlane otrzymuje osoba zamawiająca projekt domu. Znajdują się one w części rysunkowej, po opisie technicznym. Rysunek budowlany stanowi niejako przekaz pomiędzy projektantem a wykonawcą, korzysta z niego kierownik budowy. Zawarte na nim informacje za pomocą symboli rysunku technicznego określonego w Polskich Normach stanowią jednoznaczne oraz zrozumiałe określenie wykonania obiektu budowlanego.Rysunek budowlany


Rysunek schematyczny jest to rysunek przedstawiający obiekt budowlany lub jego element w sposób uproszczony. Prezentuje podstawowe wymiary, niezbędne do jednoznacznego zrozumienia. Uproszczenia polegające na przekazaniu części informacji wynikają z konieczności czytelnego rysunku oraz potrzeby przekazu – koncepcja domu nie musi zawierać np. ilości zbrojenia w słupie, informację na ten temat zawierają bardziej szczegółowe rysunki.
Oglądając projekty domów na duomo.pl mamy do czynienia z rysunkiem schematycznym – przedstawione rzuty budynków zawierają uproszczenia. Rysunek budowlany otrzymujemy z zakupem projektu.
Niekiedy odczytanie treści prezentowanych na rysunku schematycznym lub projektowym może stwarzać trudności.

 

Rysunek schematyczny

Ściany nośne czy działowe
Ściany nośne (inaczej zwane konstrukcyjnymi), czyli te, za pomocą, których przekazywane jest na fundament obciążenie od stropów, dachów, obciążenia wiatrem, sprzętem itp. Na rysunku budowlanym można rozpoznać je po osiach konstrukcyjnych oznaczonych linią kropka kreska. Na ścianach nośnych rozpięte są belki stropowe (w kierunku mniejszej rozpiętości). Ściany działowe są ścianami jednowarstwowymi wewnętrznymi. Pełnią funkcję przegrody wzrokowej i dźwiękowej. Upraszczając: na rysunku schematycznym ściany zewnętrzne (stanowiące obrys budynku) to ściany konstrukcyjne, pozostałe to zarówno ściany konstrukcyjne (o większej grubości) jak i ściany nośne (o mniejszej grubości).

Wymiarowanie
Wymiary przedstawiane są za pomocą linii zakończonych strzałkami o zwróconych przeciwnie grotach bądź za pomocą znaku architektonicznego – ukośnej linii oraz zasieczek. Odległość między dwoma ścianami, szerokość biegu schodów i inne wielkości wyrażane są najczęściej w centymetrach.

Metki pomieszczeń
Numeracja pomieszczeń powinna być przedstawiona w następujący sposób: pomieszczenie, do którego prowadzi główne wejście (wiatrołap, sień, hall, korytarz) jako 1.1 (pierwsza cyfra przed kropką oznacza kondygnację - parter: 1, pierwsze piętro lub poddasze: 2) kolejne pomieszczenia są numerowane po kropce w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara.
Oprócz numeru pomieszczenia, jego nazwa (kuchnia, salon, pokój 1) oraz powierzchnia i materiał, z którego wykonano podłogę (płytki, parkiet) powinny znajdować się w tabeli nazywanej metką. Aby zwiększyć czytelność rysunku schematycznego, najczęściej informacje o powierzchni są podawane obok rzutu a cyfra wewnątrz pomieszczenia stanowi jedynie odnośnik. Pomieszczenia z toaletą (WC) nie są liczone jako łazienki – to ważna informacja podczas wyszukiwania projektu domu.

Wejście i komunikacja

Główne wejście do budynku powinno być oznaczone czarnym trójkątem równobocznym (grot strzałki) pozostałe wejścia trójkątem niezapełnionym kolorem. Często na rysunkach schematycznych stosuje się oznaczenie w postaci strzałki (czarnej, czerwonej), wyróżniającej główne wejście. Powierzchnia schodów może być podawana osobno lub łącznie z powierzchnią pomieszczenia, w którym się znajduje np. hall + komunikacja.

Kominy
W rzucie poziomym kominy przedstawiane są jako kwadrat z jedną przekątną w zależności od wypełnienia: cały kwadrat czarny (kanał dymowy), połowa kwadratu czarna, połowa biała (kanał spalinowy, gazowy), kwadrat niezapełniony kolorem (kanał wentylacyjny). Oznaczenia te dotyczą rysunku budowlanego.